Kỷ yếu hội thảo: “Hợp đồng thông minh - Những vấn đề pháp lý liên quan”

Hợp đồng thông minh là một trong những công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm đưa ra giải pháp để thay thế cho các hoạt động lưu trữ, thực hiện giao dịch truyền thống. Việt Nam cũng là một quốc gia có tiềm năng rất lớn trong công cuộc chuyển đổi số với ưu thế về dân số trẻ, năng động và có khả năng tiếp cận nhanh chóng với công nghệ cao. Vì thế, xu hướng áp dụng hợp đồng thông minh trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang được cộng đồng quan tâm.

Nhằm nghiên cứu, trao đổi, bình luận một cách có hệ thống, khoa học về hợp đồng thông minh, Khoa Luật Quốc tế dự kiến tổ chức hội thảo cấp Khoa với chủ đề “Hợp đồng thông minh - Những vấn đề pháp lý liên quan”, với thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức Hội thả: Thứ 4, ngày 01/03/2023
- Địa điểm: Phòng hợp A905 Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung toàn văn Kỷ yếu hội thảo:

Sign in to your account