Thông báo V/v hỗ trợ học liệu - hướng dẫn học tập online

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong học kỳ I năm học 2020-2021, Trường Đại học Luật TP. HCM triển khai giảng dạy online. Các học liệu, tài liệu, hướng dẫn học tập không thể được giao ngay tới tay sinh viên, bạn đọc đã mua vì giãn cách xã hội. Trên tinh thần hỗ trợ, đồng hành sinh viên, người học, bạn đọc, được sự đồng ý của các Tác giả, cổng thông tin ilaw.edu.vn hỗ trợ sinh viên tiếp cận nhanh chóng nguồn học liệu các môn học thuộc Khoa Luật Quốc tế đã có xuất bản sách hướng dẫn học tập, học liệu. 

Để sử dụng công cụ trực tuyến này, sau khi mua hướng dẫn học tập, học liệu, sinh viên liên hệ với giảng viên bộ môn giảng dạy môn học để cung cấp thông tin và sẽ nhận được tài khoản truy cập xem học liệu online.
Tài khoản này sẽ hết lực ngay khi sinh viên kết thúc môn học hoặc đã nhận được bản cứng của hướng dẫn học tập, học liệu tương ứng.

-------------

Sinh viên lưu ý: Sinh viên không chia sẻ tài khoản ilaw.edu.vn chỉ sử dụng tài khoản để xem học liệu online nhằm cho mục đích học tập và không thực hiện hành vi sao chép, tải về các tài liệu dưới mọi hình thức. Hoạt động hỗ trợ học tập và nghiên cứu tài liệu online này sẽ kết thúc bất cứ lúc nào nếu có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả liên quan.  

 

 

Sign in to your account