Germany 3 June 1998 Appellate Court Saarbrücken (Flowers case)

Germany 3 June 1998 Appellate Court Saarbrücken (Flowers case)

 

Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm, Đức

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên bán – Ý

- Bị đơn: Bên mua – Đức

Tóm tắt tình tiết: Bên mua là doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh tại Đức đã mua hoa từ bên bán có trụ sở kinh doanh tại Ý. Khi thu thập hoa tại trụ sở của bên bán, người lái xe của bên mua đã thông báo về tình trạng “tồi tệ” của hàng hóa cho bên mua chứ không mô tả cụ thể. Sau khi nhân hàng, bên mua thông báo cho bên bán biết về tình trạng “tồi tệ” của hoa và từ chối thanh toán.

Vấn đề pháp lý: Bên mua có hoàn thành nghĩa vụ thông báo về sự không phù hợp của hàng hóa theo CISG?

Phán quyết: Tòa án cho rằng bên mua đã không tuân theo nghĩa vụ thông báo về sự không phù hợp của hàng hóa, cụ thể là thông báo gửi tới bên bán không mô tả cụ thể về sự không phù hợp của hàng hóa, không đề cập tới kích thước và hình dạng của hoa. Ngoài ra, do giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế này có đối tượng là hoa là hàng hóa dễ hư hỏng và theo mùa, bên mua phải hành động ngay lập tức vào ngày nhận hàng. Bên mua đã không chứng minh được rằng mình đã gửi thông báo đúng hạn, bởi không ghi nhận lại chính xác thời điểm hàng được giao cũng như thời điểm gửi thông báo về sự không phù hợp của hàng hóa.

Sign in to your account