United States 29 May 2009 Federal District Court [New York] (Doolim Corp. v. R Doll, LLC, et al.)

United States 29 May 2009 Federal District Court [New York] (Doolim Corp. v. R Doll, LLC, et al.)

Cơ quan xét xử: Tòa án liên bang, Hoa Kỳ

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên mua – Hàn Quốc

- Bị đơn: Bên bán – Hoa Kỳ

Tóm tắt tình tiết: Tháng 4/2007 bên bán là doanh nghiệp có trụ sở tại Hàn Quốc ký chuỗi hợp đồng cung ứng khoảng 500.000 quần áo phụ nữ cho bên mua là doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ, bao gồm quần len, váy và các phụ kiện được sản xuất theo thông số kỹ thuật của bên bán. Trong đó, khoảng 460.000 sản phẩm may mặc đã được gắn thương hiệu Bên mua của bên bán. Theo hợp đồng, Bên mua sẽ giao hàng cho bên bán thành 5 lần và bên bán phải thanh toán tiền hàng theo mỗi lần giao, trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hàng. Vào tháng 7 và tháng 8 năm 2007, bên mua vận chuyển 77.528 sản phẩm may mặc mà bên bán đã đặt mua với giá mua tổng cộng là 381,026.10 USD. Tuy nhiên cho đến tận cuối tháng 9, bên bán vẫn chưa thanh toán cho bên mua. Vào tháng 10, bên mua nhận được “Cam kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng tháng 7 và 8” của bên bán do công ty tài chính Rosenthal (có trụ sở tại New York) bảo lãnh. Vì vậy bên bán tiếp tục giao thêm 2 lô hàng nữa cho bên mua vào tháng 10 và tháng 11 gồm 157.092 sản phẩm với tổng giá mua là 659,059.74 USD; nâng tổng giá trị hàng đã giao cho bên mua là 977,085.84 USD. Vào ngày 21/ 11/ 2007, bên mua trả USD 200,000.00 cho bên bán, nhưng đến giữa tháng 1/ 2008, bên mua đã không thực hiện bất kỳ trả góp nào theo lịch trình và vì vậy, bên bán ngừng giao chuyến hàng cuối cùng cho bên mua.

Vấn đề pháp lý: Bên bán có được ngừng thực hiện nghĩa vụ theo CISG?

Phán quyết: Theo thỏa thuận giữa hai bên về thời hạn thanh toán trong hợp đồng, bên mua phải thanh toán cho bên bán trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao hàng và phải thanh toán tiền hàng theo mỗi lần giao. Nhưng kể từ lần giao hàng đầu tiên vào tháng 7- 8/2007, bên mua đã có hành vi vi phạm đầu tiên là cho đến cuối tháng 9 vẫn chưa thanh toán tiền hàng cho bên bán. Việc vi phạm hợp đồng của bên mua chưa dừng lại ở đây khi bên bán tiếp tục giao lô hàng tiếp theo cho bên mua vào tháng 10 và tháng 11 nhưng chỉ nhận được 20% tổng giá trị thanh toán cho 4 đợt giao hàng trước đó. Chính vì vậy, bên bán đã không giao lô hàng cuối cùng cho bên mua vào 25/11/2007. Theo Điều 71 CISG, “một bên có thể ngừng việc thực hiện nghĩa vụ của mình nếu có dấu hiệu cho thấy rằng sau khi hợp đồng được ký kết, bên kia sẽ không thực hiện một phần chủ yếu những nghĩa vụ của họ bởi lẽ có một sự khiếm khuyết nghiêm trọng trong khả năng thực hiện hay trong khi thực hiện hợp đồng”.

Ngoài ra, vào tháng 11/2007, bên mua thanh toán cho bên bán 200.000 USD, chưa đến 20% giá trị của các lô hàng trước đó. Bên cạnh đó, vào trước cuối tháng 1 năm 2008, bên mua vẫn không thanh toán số tiền còn lại là 530.000 USD có hạn thanh toán là ngày 14 và 18 tháng 12/2007 và ngày 11 và 25/1/2008, và cũng không đưa ra một sự đảm bảo nào cho phía bên bán rằng sẽ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Hành vi vi phạm của bên mua đã gây thiệt hại đáng kể cho bên bán. Do đó, tòa tuyên rằng vi phạm mà bên mua gây ra là vi phạm cơ bản theo Điều 25 CISG. Việc bên mua không thanh toán tiền hàng cho bên bán là một hành vi vi phạm cam kết trong hợp đồng đã kí giữa hai bên. Vì vậy bên bán được quyền ngừng thực hiện hợp đồng và nhận số tiền bồi thường là 840,085.94 USD.

Sign in to your account