Germany 17 September 1993 Appellate Court Koblenz (Computer chip case)

Germany 17 September 1993 Appellate Court Koblenz (Computer chip case)

 

Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm OLG Köln, Đức

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên bán – Pháp

- Bị đơn: Bên mua – Đức

Tóm tắt tình tiết: Bên bán có trụ sở kinh doanh tại Pháp và bên mua có trụ sở kinh doanh tại Đức giao kết hợp đồng dài hạn trong đó bên mua được hưởng quyền phân phối động quyền các máy in và chip vi tính của bên bán. Sau khi quan hệ hợp đồng chấp dứt, bên bán khởi kiện yêu cầu thanh toán các hóa đơn chưa trả kể từ năm 1988.

Vấn đề pháp lý: Liệu giữa các bên có tồn tại hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?

Phán quyết: Tòa án xét thấy CISG được áp dụng theo Điều 1(1)(b) Công ước để giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán chip vi tính bởi “thuật ngữ hàng hóa được giải thích theo nghĩa rộng, theo đó hàng hóa bao gồm tất cả các vật có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán, bao gồm cả phần mềm vi tính.”

Sign in to your account