France 27 May 2008 Court of Appeals Rennes (Brassiere cups case)

France 27 May 2008 Court of Appeals Rennes (Brassiere cups case)

Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm, Pháp

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên mua – Pháp

- Bị đơn: Bên bán – Ý

Tóm tắt tình tiết: Vào năm 2003, bên bán là doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp đã giao kết với bên mua là doanh nghiệp có trụ sở tại Ý một số hợp đồng mua miếng lót ngực để sản xuất áo bơi. Tổng số lượng hàng hóa của các hợp đồng là 17.600 đôi. Hàng hóa được giao đến cho một công ty Tunidi để gia công. Trong quá trình gia công, bên mua phát hiện ra các miếng lót ngực không phù hợp với yêu cầu về chất lượng đã được quy định trong hợp đồng và trả lại hàng. Ngày 3/11/2003, bên bán Italia đề nghị sẽ sửa chữa hàng hóa và sẽ giao hàng hóa phù hợp trong thời gian 5 tuần. Tuy vậy, bên bán đã không thực hiện được việc sửa chữa hàng hóa trong thời gian nói trên. Ngày 11/12/2003, bên mua tuyên bố hủy hợp đồng và đòi bên bán bồi thường 32.490 euros, bao gồm 2 khoản sau:

- Chi phí sản xuất lô áo bơi tại Tuy-ni-di từ miếng lót ngực không đạt chất lượng: 16.290 euros (1800 áo x chi phí 9,05 euros/áo)

- Thiệt hại (do chênh lệch giá) khi mua miếng lót ngực để thay thế: công ty bên mua, vào tháng 12/2003 đã phải đặt hàng mua gấp 16.200 đôi miếng lót ngực từ một nhà cung cấp T khác và vì mua gấp cũng như không có vị thế đàm phán nên phải chấp nhận mức giá cao hơn 1 euros so với mức giá trong hợp đồng, dẫn đến thiệt hại là 16.200 euros

Bên bán phản đối các điểm bồi thường nói trên và cho rằng các khoản này là không hợp lý.

Vấn đề pháp lý: Bên mua có được yêu cầu bồi thường thiệt hại theo CISG?

Phán quyết: Về các khoản mà bên mua đòi bồi thường, tòa án lập luận như sau:

– Khoản 1: Theo các thư từ trao đổi giữa các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp, vào thời điểm phát hiện ra sự không phù hợp của hàng hóa, chỉ có 860 đôi miếng lót ngực được đưa vào sản xuất. Tuy vậy, phải đợi 3 ngày sau thì công ty bên mua mới cho lệnh dừng dây chuyền sản xuất áo bơi tại Tunidi, làm cho số lượng áo bơi được sản xuất tăng lên 1800. Tòa án dẫn chiếu đến Điều 77 CISG liên quan đến nguyên tắc hạn chế tổn thất, theo đó, bên bị vi phạm phải áp dụng những biện pháp hợp lý căn cứ vào các tình huống cụ thể để hạn chế tổn thất do sự vi phạm hợp đồng gây ra. Tòa án cho rằng, trong trường họp này, đáng lẽ bên mua phải hành động nhanh chóng hơn để giảm bớt thiệt hại do việc miếng lót ngực không đúng chất lượng được đưa vào sản xuất. Hơn nữa, chi phí sản xuất áo bơi (9,05 euros/áo) do bên mua tính là chưa hợp lý vì chi phí nhân công trung bình để sản xuất áo bơi tại Tunidi thấp hơn ở Pháp rất nhiều, chỉ khoảng 1 euros/áo. Với những lập luận đó, Tòa án cho rằng bên mua chỉ được đòi bồi thương thiệt hai số tiền là 3000 euros.

– Khoản 2: Để xem xét khoản thiệt hại do mua hàng thay thế, tòa án áp dụng Điều 75 CISG: Khi hợp đồng bị hủy và nếu bằng một cách hợp lý và trong một thời hạn hợp lý sau khi hủy hợp đồng, bên mua đã mua hàng thay thế hay bên bán đã bán lại hàng thì bên đòi bồi thường thiệt hại có thể đòi nhận phần chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá mua thay thế hay bán lại hàng. Khi so sánh giá một đôi miếng lót ngực theo hợp đồng là 0,93 và 0,98 euros (tương ứng với hai cỡ MB 01 và MB 02) và giá mua thay thế là 1,98 Tòa án thấy rằng sự chênh lệch giá là quá lớn và bất hợp lý. Tòa cho rằng, việc mua hàng thay thế vì thế đã không đáp ứng được yêu cầu về tính hợp lý được quy định tại Điều 75 CISG. Vì thế, khoản thiệt hại này đã bị tòa án bác bỏ.

Tòa án ra phán quyết rằng bên mua chỉ yêu cầu bồi thường được 3000 euros chứ không phải là 32.490 euros.

Sign in to your account