Asante Technologies, Inc. v. PMC-Sierra

Asante Technologies, Inc. v. PMC-Sierra, Inc., U.S. [Federal] District Court for the Northern District of California, 30 July 2001

 

Cơ quan xét xử: Tòa án sơ thẩm Liên bang quận Bắc California, Hoa Kỳ

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên mua – Hoa Kỳ

- Bị đơn: Bên bán – Canada

Tóm tắt tình tiết: Bên mua một nhà sản xuất ổ cắm mạng có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ giao kết “Thỏa thuận bảo hành có giới hạn cho sản phẩm prototype” với bị đơn là một doanh nghiệp được thành lập tại Hoa Kỳ nhưng có trụ sở tại bang Oregon Hoa Kỳ và Canada. Thỏa thuận này có đề cập đến các phẩm cách kỹ thuật của các phụ kiện mà bên mua muốn bên bán đáp ứng. Khi đặt mua phụ kiện, bên mua theo hướng dẫn của bên bán đã gửi hầu hết các đơn đặt hàng đến một nhà phân phối độc lập ở California. Các phụ kiện này sau đó bị khiếu nại là không phù hợp với thỏa thuận.Bên mua khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Vấn đề pháp lý: Liệu CISG có được áp dụng để điều chỉnh mối quan hệ mua bán hàng hóa giữa hai bên?

Phán quyết: Tòa án xét thấy hợp đồng giữa hai bên thuộc phạm vi điều chỉnh của CISG, bởi hai bên đều có trụ sở kinh doanh tại hai quốc gia khác nhau và cả hai quốc gia này đều là thành viên của Công ước theo quy định tại Điều 1(1)(a). Cụ thể, bên bán có trụ sở kinh doanh, văn phòng bán hàng và marketing, phòng đối ngoại và nhà kho ở British Columbia, cũng như thực hiện phần lớn các chức năng thiết kế và kỹ thuật khác tại đây. Trong quá trình thương lượng với bên mua, bên bán đã gửi các văn bản về phẩm cách kỹ thuật từ Canada và các bên đã thực hiện thỏa thuận này tại Canada. Tòa án cũng thấy rằng trụ sở kinh doanh tại Canada của bên bán có mối quan hệ mật thiết nhất với hợp đồng và là nơi thực hiện hợp đồng, dù cho bên mua có liên lạc với các kỹ sư bên bán ở trụ sở kinh doanh tại Mỹ.

Sign in to your account