Arbitration Tribunal of Bulgarian Chamber of Commerce & Industry Case No. 56/1995 of 24 April 1996

Arbitration Tribunal of Bulgarian Chamber of Commerce & Industry Case No. 56/1995 of 24 April 1996

Cơ quan tài phán: Cơ quan trọng tài của Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên mua – Bulgari

- Bị đơn: Bên bán – Ukraine

Tình tiết: Các bên thỏa thuận rằng bên bán sẽ vận chuyển một số lượng than nhất định với một giá trị cụ thể và bên mua sẽ thanh toán giá trị hợp đồng theo 05 tín dụng thư được mở bởi bên mua. Do hàng hóa khi được vận chuyển đến không đủ số lượng yêu cầu trong hợp đồng, bên mua từ chối thanh toán 10% giá trị hợp đồng còn lại. Bên bán cho rằng mình được miễn trách nhiệm theo quy định về sự kiện bất khả kháng trong Điều 8 của hợp đồng và Điều 79(1) CISG, căn cứ vào thực tế là Chính phủ Ukraine đã ban hành Nghị định cấm xuất khẩu than và cuộc biểu tình của các công nhân mỏ than tại Ukraine xảy ra khiến cho nghĩa vụ giao hàng hóa theo hợp đồng là không thể thực hiện.  

Vấn đề pháp lý: Bên bán có được miễn trách theo quy định tại Điều 79(1) CISG hay không.

Phán quyết: Bên bán không được miễn trách theo quy định tại Điều 79(1) CISG.

Lập luận: Cơ quan xét xử cho rằng sự kiện được coi là bất khả kháng (force majeure) khi nó xảy ra sau thời điểm giao kết hợp đồng và là sự kiện với “tính chất bất thường, không thể lường trước và ngăn chặn được”. Việc Chính phủ quốc gia bên bán ban hành Nghị định cấm xuất khẩu than là sự kiện bất ngờ và khách quan, nhưng đã xảy ra trước thời điểm các bên giao kết hợp đồng và vào thời điểm xảy ra cuộc biểu tình của các công nhân mỏ than tại Ukraine, bên bán đã có mặt tại đó và biết được điều này. Bên bán cũng đã không thông báo ngay cho bên mua về việc không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng do có sự kiện bất khả kháng theo Điều 8 trong hợp đồng và Điều 79(4) CISG.

Sign in to your account