Art books case

Switzerland 10 February 1999 Handelsgericht [Commercial Court] Zürich (Art books case)

 

Cơ quan tài phán: Commercial Court HG Zürich

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên bán – Ý

- Bị đơn: Bên mua – Thuỵ Sĩ

Tình tiết: Từ năm 1995 đến 1996, bên bán nhận được lời mời giao kết hợp đồng với bên mua là một nhà xuất bản sách hội họa, trong đó bao gồm việc in ấn, đóng kiện và vận chuyển sách hội họa và catalogues. Bên bán đã ký hợp đồng với một công ty vận chuyển để vận chuyển hàng hóa và công ty này cam kết sẽ giao hàng đúng hạn cho bên mua. Khi bên mua không trả đủ tiền cho bên bán, bên bán khởi kiện đòi thanh toán đủ số tiền còn lại. Bên mua phản tố vì cho rằng bên bán đã liên tục không vận chuyển sách hội họa và catalogues đúng hạn cho buổi khai mạc triển lãm và thuyết trình, từ đó làm bên mua mất uy tín trầm trọng với bạn hàng và chịu nhiều thiệt hại.

Vấn đề pháp lý: Bên bán có được miễn trách theo quy định tại Điều 79 CISG hay không.

Phán quyết: Bên bán được miễn trách theo quy định tại Điều 79 CISG.

Lập luận: Tòa án nhận thấy rằng theo Điều 31 CISG, bên bán chỉ có nghĩa vụ chuẩn bị cho việc vận chuyển, ví dụ như giao hàng hóa cho người vận chuyển đầu tiên để người này vận chuyển hàng đến bên mua. Bên mua đã không chứng minh được rằng hợp đồng có quy định việc bên bán phải chịu rủi ro vận chuyển, ví dụ như bằng một điều khoản Incoterms cụ thể. Bên bán đề nghị giá tiền là giá tại xưởng (ex-works price) và xác nhận đơn hàng quy định ngày thực hiện nghĩa vụ là ngày “chuẩn bị sẵn sàng cho việc vận chuyển”. Vì thế, tòa án cho rằng bên bán đã thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho bên vận chuyển đúng hạn và không chịu trách nhiệm đối với sự chậm trễ của bên vận chuyển.

Sign in to your account