Acrylic blankets case

Germany 31 January 1997 Appellate Court Koblenz (Acrylic blankets case)

 

Cơ quan tài phán: Tòa án Phúc thẩm Koblenz, Đức

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên mua – Đức

- Bị đơn: Bên bán – Hà Lan

Tình tiết: Bên bán là doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Lan đã vận chuyển các cuộn chăn màu acrylic cho bên mua có trụ sở ở Đức theo hợp đồng mua bán giữa các bên. Bên mua đã gửi thư thông báo chất lượng hàng hóa không phù hợp với hợp đồng và lô hàng còn thiếu năm cuộn chăn, nhưng không nói rõ là mẫu nào tuy bên bán được yêu cầu gửi hàng theo nhiều mẫu khác nhau. Bên mua cũng lập luận rằng việc trao đổi hàng hóa này là phụ thuộc vào bên bán do bên bán là nhà phân phối độc quyền theo thỏa thuận giữa các bên và hành vi của bên bán đã vi phạm hợp đồng. Bên bán kiện đòi bên mua thanh toán số tiền còn lại, bên mua phản tố.

Vấn đề pháp lý: Bên bán có được miễn trách theo quy định tại Điều 80 CISG hay không?

Phán quyết: Bên bán được miễn trách theo quy định tại Điều 80 CISG.

Lập luận: Tòa án nhận thấy rằng bên mua đã không thông báo đầy đủ về tình trạng của hàng hóa theo Khoản 1 Điều 39 CISG, từ đó làm bên bán không thể khắc phục sự không phù hợp của hàng hóa. Bên mua cũng không chứng minh được rằng giao dịch hàng hóa này phụ thuộc vào bên bán. Ngoài ra, khi bên bán đề nghị giao hàng thay thế, bên mua đã nhất định từ chối mà không đưa ra lý do, và số lượng chăn không phù hợp với hợp đồng không đến mức nghiêm trọng. Do đó, căn cứ theo Điều 80 CISG, bên bán được miễn trách nhiệm do hành vi giao hàng hóa không phù hợp với hợp đồng bởi bên mua đã từ chối cho bên bán khắc phục mà không có lý do chính đáng. Bên mua cũng mất quyền được giảm giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bên bán được quyền yêu cầu thanh toán lãi suất với tỉ lệ căn cứ theo pháp luật Hà Lan.

 

Sign in to your account