CÁC CƠ CHẾ TRỌNG TÀI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - Quy tắc, Thủ tục và Thực tiễn

 

 

 

Chủ biên:

- PGS. TS. Trần Việt Dũng

& NCS. ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

- NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

* Giá bìa: 180.000 VND 

Sign in to your account