GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

 

 

 

Chủ biên:

- PGS. TS. Trần Việt Dũng

& NCS. ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

- NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

*Giá bìa: 180.000 VNĐ 

Sign in to your account