Art books case

Switzerland 10 February 1999 Handelsgericht [Commercial Court] Zürich (Art books case)

 

Cơ quan tài phán: Commercial Court HG Zürich

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên bán – Ý

- Bị đơn: Bên mua – Thuỵ Sĩ

Tình tiết: Từ năm 1995 đến 1996, bên bán nhận được lời mời giao kết hợp đồng với bên mua là một nhà xuất bản sách hội họa, trong đó bao gồm việc in ấn, đóng kiện và vận chuyển sách hội họa và catalogues. Bên bán đã ký hợp đồng với một công ty vận chuyển để vận chuyển hàng hóa và công ty này cam kết sẽ giao hàng đúng hạn cho bên mua. Khi bên mua không trả đủ tiền cho bên bán, bên bán khởi kiện đòi thanh toán đủ số tiền còn lại. Bên mua phản tố vì cho rằng bên bán đã liên tục không vận chuyển sách hội họa và catalogues đúng hạn cho buổi khai mạc triển lãm và thuyết trình, từ đó làm bên mua mất uy tín trầm trọng với bạn hàng và chịu nhiều thiệt hại.

Vấn đề pháp lý: Bên bán có được miễn trách theo quy định tại Điều 79 CISG hay không.

Phán quyết: Bên bán được miễn trách theo quy định tại Điều 79 CISG.

Lập luận: Tòa án nhận thấy rằng theo Điều 31 CISG, bên bán chỉ có nghĩa vụ chuẩn bị cho việc vận chuyển, ví dụ như giao hàng hóa cho người vận chuyển đầu tiên để người này vận chuyển hàng đến bên mua. Bên mua đã không chứng minh được rằng hợp đồng có quy định việc bên bán phải chịu rủi ro vận chuyển, ví dụ như bằng một điều khoản Incoterms cụ thể. Bên bán đề nghị giá tiền là giá tại xưởng (ex-works price) và xác nhận đơn hàng quy định ngày thực hiện nghĩa vụ là ngày “chuẩn bị sẵn sàng cho việc vận chuyển”. Vì thế, tòa án cho rằng bên bán đã thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho bên vận chuyển đúng hạn và không chịu trách nhiệm đối với sự chậm trễ của bên vận chuyển.

Arbitration International Chamber of Commerce No. 7197 1993

Cơ quan tài phán: Tòa trọng tài ICC – Paris

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên bán – Áo

- Bị đơn: Bên mua – Bulgaria

Tình tiết: Vào năm 1990, bên bán ở Áo và bên mua ở Bulgaria giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Các bên đồng ý rằng giá cả sẽ được thanh toán theo tín dụng thư được mở vào một ngày nhất định và hàng hóa được vận chuyển theo điều khoản “DAF” của ICC-INCOTERM tại biên giới Áo – Hungaria 4 tuần sau khi mở tín dụng thư. Các bên cũng thỏa thuận điều khoản phạt hợp đồng nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, sau đó, bên mua không thực hiện nghĩa vụ tín dụng thư của mình theo thời gian đã được thỏa thuận trong hợp đồng và trong cả thời gian được bên bán gia hạn. Bên mua cho rằng việc không thể mở được tín dụng thư là do Chính phủ Bulgaria đã ra lệnh ngưng các hoạt động thanh toán nợ nước ngoài, là trở ngại để được miễn trách theo Điều 79(1) CISG.

Vấn đề pháp lý: Bên mua có được miễn trách theo quy định tại Điều 79(1) CISG hay không.

Phán quyết: Bên mua không được miễn trách theo quy định tại Điều 79(1) CISG.

Lập luận: Cơ quan xét xử cho rằng việc Chính phủ Bulgaria ra lệnh ngừng thanh toán nợ nước ngoài không phải là 'force majeure' ngăn bên mua mở tín dụng thư. Thực tế, bên mua không chứng minh được rằng việc không mở được tín dụng thư là hệ quả của lệnh buộc ngưng thanh toán này. Trong bất kỳ trường hợp nào, lệnh ngừng thanh toán này đã được ban hành tại thời điểm giao kết hợp đồng và vì thế bên mua có thể lường trước được một cách hợp lý những khó khăn trong việc mở tín dụng thư. Do đó, lý lẽ bên mua đưa ra không thỏa mãn điều kiện tại Điều 79(1) CISG.

Acrylic blankets case

Germany 31 January 1997 Appellate Court Koblenz (Acrylic blankets case)

 

Cơ quan tài phán: Tòa án Phúc thẩm Koblenz, Đức

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên mua – Đức

- Bị đơn: Bên bán – Hà Lan

Tình tiết: Bên bán là doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Lan đã vận chuyển các cuộn chăn màu acrylic cho bên mua có trụ sở ở Đức theo hợp đồng mua bán giữa các bên. Bên mua đã gửi thư thông báo chất lượng hàng hóa không phù hợp với hợp đồng và lô hàng còn thiếu năm cuộn chăn, nhưng không nói rõ là mẫu nào tuy bên bán được yêu cầu gửi hàng theo nhiều mẫu khác nhau. Bên mua cũng lập luận rằng việc trao đổi hàng hóa này là phụ thuộc vào bên bán do bên bán là nhà phân phối độc quyền theo thỏa thuận giữa các bên và hành vi của bên bán đã vi phạm hợp đồng. Bên bán kiện đòi bên mua thanh toán số tiền còn lại, bên mua phản tố.

Vấn đề pháp lý: Bên bán có được miễn trách theo quy định tại Điều 80 CISG hay không?

Phán quyết: Bên bán được miễn trách theo quy định tại Điều 80 CISG.

Lập luận: Tòa án nhận thấy rằng bên mua đã không thông báo đầy đủ về tình trạng của hàng hóa theo Khoản 1 Điều 39 CISG, từ đó làm bên bán không thể khắc phục sự không phù hợp của hàng hóa. Bên mua cũng không chứng minh được rằng giao dịch hàng hóa này phụ thuộc vào bên bán. Ngoài ra, khi bên bán đề nghị giao hàng thay thế, bên mua đã nhất định từ chối mà không đưa ra lý do, và số lượng chăn không phù hợp với hợp đồng không đến mức nghiêm trọng. Do đó, căn cứ theo Điều 80 CISG, bên bán được miễn trách nhiệm do hành vi giao hàng hóa không phù hợp với hợp đồng bởi bên mua đã từ chối cho bên bán khắc phục mà không có lý do chính đáng. Bên mua cũng mất quyền được giảm giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bên bán được quyền yêu cầu thanh toán lãi suất với tỉ lệ căn cứ theo pháp luật Hà Lan.

 

Sign in to your account