Austria 10 November 1994 Supreme Court (Chinchilla furs case)

Austria 10 November 1994 Supreme Court (Chinchilla furs case)

 

Cơ quan xét xử: Tòa án tối cao, Áo

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên bán – Đức

- Bị đơn: Bên mua – Áo

Tóm tắt tình tiết: Bên mua là doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh tại Áo đã gửi đơn đặt hàng một số lượng lớn lông Chinchilla có chất lượng bậc trung trở lên với giá từ 35 đến 65 mác Đức một tấm cho bên bán là doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh tại Đức. Bên bán đã vận chuyển 249 tấm cho bên mua và bên mua đã bán cho khách hàng tại Ý với giá tương đương mà không mở gói hàng ra. Khách hàng của bên mua đã gửi trả lại 13 tấm lông vì cho rằng chúng có chất lượng kém hơn thỏa thuận. Bên mua gửi lại cho bên bán danh sách các tấm lông bị từ chối và không thanh toán tiền hàng cho bên bán.

Vấn đề pháp lý: Lời đề nghị giao kết như trên có đủ chính xác để trở thành một lời chào hàng theo quy định của CISG?

Phán quyết: Tòa án lập luận rằng đơn đặt hàng của bên mua đã ghi rõ tên hàng hóa là “lông Chinchilla” với chất lượng và mức giá cụ thể, được coi là đủ chính xác để cấu thành đề nghị giao kết hợp đồng gửi đến cho bên bán. Bên bán đã chấp nhận chào hàng này do đó hợp đồng mua bán hàng hóa đã được hai bên giao kết.

Sign in to your account